Важно за общините, които са имали проблем при последното кандидатстване за финансиране по WiFi4EU

13.12.2018

659

На 10 декември 2018 г. около обяд избраните за финансиране общини са получили електронни съобщения от страна на Европейската комисия с даден седем дневен срок за подписване на Споразумение с Комисията за получаване на безвъзмездно финансиране.

Голяма част от общините обаче изпитват технически затруднения да подпишат Споразумението. В тази връзка те са посъветвани да пишат на съответните бюра за помощ на Комисията и да получат информация за стъпките, които се очаква да предприемат, за да решат своите проблеми.

Важна информацията, която касае подписването:

  • за подписването не се изисква използване на електронен подпис;
  • в случай че се изпусне седем дневния срок, Комисията би могла да предостави ваучера на други общини от списъка с резерви и те най-вероятно няма да са от България;
  • подписването на споразумението се приема като пореден етап от участието на съответната община в инициативата и подписването не следва да се подлага на допълнителни съгласувателни процедури;
  • за да се подпише Споразумението следва да се влезе през полученото електронно съобщение до кмета на общината или оторизираното за подписване на Споразумението лице;
  • в Споразумението не фигурира името на общината, а на отговорното за подписване лице;
  • преди да се търсят допълнителни начини за успешно подписване на Споразумението съответните служители следва да се убедят, че са опитали всички възможно други стъпки, като например да проверят и втората опция за изпращане на линк към Споразумението, смяна на браузър, в който отварят профила на общината и т.н.
  • една от общините е успяла да се справи сама с техническия проблем като е използвала стъпка две с изпращане на линк за подписване на Споразумението, след което са влезли в ECAS и са направили промени в профила (EU Login) на общината си. След промените в лентата на системата са написали адреса на WiFi4EU и така са стигнали успешно до подписване.

Ако всички тези стъпки са неуспешни може да се пристъпи към искане до Изпълнителната Агенция за иновации и мрежи (INEA) за смяна на определени атрибути в профила на общината. Формулярът може да се види в прикачения файл.

Към момента няма създадена функционалност на системата общините да правят промени в своите профили. В тази връзка е изготвен формуляр от Изпълнителната Агенция за иновации и мрежи (INEA), чрез който да се заяви съответна промяна, която да даде възможност за подписване на Споразумението в срок. Формулярът следва да се попълни електронно и да се запази в Word формат, след което трябва да се принтира и да се подпише на ръка. След тези операции трябва да се сканира и да се изпрати заедно с Word файла на адрес: INEA-WIFI4EU-CALLS@ec.europa.eu. Тъй като формулярът е достъпен само на английски език прилагаме неофициален превод на български език (за улеснение на общините), но попълването следва да стане на английски език.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията прави всичко възможно да улесни участието на българските общини в инициативата. В тази връзка ние ще информираме Европейската комисия и INEA за възникналите проблеми и ще поискаме проблемите, с които те се сблъскват да се отчетат, в случай че те не могат да направят бързо поисканите от тях промени.

За допълнително съдействие може да се свържете с Христина Добрева, главен експерт в Дирекция „Информационни технологии“ на МТИТС, тел. 02 9409283, e-mail hdobreva@mtitc.government.bg

Приложения:

  1. Указания за настройка на портала (оригинал на английски) – отвори от ТУК.
  2. Превод на Указания за настройка на портала - отвори от ТУК.