Възможност за проверка на цените на лекарствата в реално време

17.03.2020

477

Поради зачестилите сигнали за повишаване цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание Министерство на здравеопазването информира гражданите, че преди или при закупуването на лекарствени продукти от аптечната мрежа, могат да проверят каква е пределната цена, на която лекарството е разрешено да се продава.

Проверката може да се извършва в реално време чрез уеб-портала и мобилното приложение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Тази мярка е свързана с предотвратяване продажбата на лекарствени продукти на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уеб-порталът на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се намира на интернет адрес: https://portal.ncpr.bg

Мобилното приложение за достъп до цените на лекарствените продукти може да изтеглите от:  https://ncpr.bg/images/android_medicine/medicine.apk

В прикачения файл можете да намерите указание за ползване на мобилното приложение на на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Документи