Възможност да се включите в проучване за въздействието на COVID – 19, провеждано от Европейския комитет на регионите и ОИСР

05.06.2020

187

Европейският комитет на регионите и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие провеждат съвместно проучване за въздействието на пандемията от COVID – 19 на регионално и местно равнище.

Данните от изследването ще предоставят възможност за отражението на прилаганите мерки и ограничения върху работата и дейностите на местните и национални власти, върху икономиката и публичните финанси.

Резултатите от проучването ще бъдат достъпни за широка аудитория.

Изследването се провежда чрез електронна анкета, която е достъпна на всички официални езици на Европейския съюз. Крайният срок за попълване на анкетата е 30 юни 2020 г.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2020CovidImpactLRAs