Въпросник за състоянието на системата за превенция и противодействие на корупцията

30.09.2019

331

За обезпечаване работата по анализ и оценка на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015 – 2020 г. и изготвяне на проект на нова стратегия за периода 2021 – 2027 г., от политическия кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева изпратиха формуляр, който трябва да се попълни от всички общини.

В работната група, работеща по тази задача, влизат представителите на всички министерства, на съдебната власт, на бизнеса и на неправителствения сектор. Въпросникът трябва да бъде попълнен в едномесечен срок, считано от 30 септември.

Поради важността на темата, от кабинета на министър Захариева апелират за активност и изчерпателност при попълване на въпросника.

Попълненият въпросник трябва да бъде изпратен по електронен път на m.chuleva@government.bg

Въпросник можете да изтеглите от ТУК