В диалог с депутатите от ДПС: Балансът на обществената отговорност - важен фактор за излизане от кризата

07.05.2020

101

„Срив на местните приходи би се отразил пагубно на нормалното функциониране на държавата“ - с тези думи заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали Хасан Азис започна срещата с народни представители от Движението за права и свободи. На поканата на НСОРБ за обсъждане на актуалните въпроси, пред които се изправят общините в условията на извънредно положение откликнаха заместник-председателите на парламентарната група Хамид Хамид и Халил Летифов.

Кметовете на Кърджали – Хасан Азис, на Троян – Донка Михайлова и на Димитровград – Иво Димов, които са и заместник-председатели на УС на НСОРБ, както и членът на ръководството на Сдружението и кмет на Елин Пелин Ивайло Симеонов и изпълнителният директор на организацията Силвия Георгиева взеха участие в близо едночасовата видеосреща. Кметовете споделиха тревогата си от влошаващото се финансово състояние на общините, обсъдиха с народните представители своите предложения за подкрепа и потърсиха другата гледна точка за приемливостта на предлаганите решения. Подобна подкрепа е важна за местните власти в този труден момент, защото добавя сигурност в решенията и дава възможност за планиране на перспективни действия, които да подпомогнат усилията за излизане от кризата.

Два акцента постави в разговора кметът на Кърджали, който беше символичния домакин на срещата: възможните бъдещи промени в законодателството, касаещо местните данъци и такси и активните мерки, насочени към бизнеса, които НСОРБ предлага, като инструмент за съживяване и на общините.

Най-голяма тревога за кметовете през последните седмици будят коментарите в публичното пространство за приемане на законови поправки, които биха довели до евентуално отпадане на задължението определени икономически субекти да заплащат дължимите към общините данъци и такси. НСОРБ е категорично в своята позиция – подобни решения биха били не само неприемливи, но и биха подложили на риск нормалното функциониране на общините.

Към днешна дата всички общини отчитат много сериозен спад в събираемостта на собствените приходи. От една страна по-дългият период на действие на 5%-ната отстъпка за някои данъчни задължения, засега възпира хората да бързат с плащането. От друга – почти всички общини приеха пакет от мерки в подкрепа на бизнеса, с които намалиха или опростиха наеми, освободиха от такси за ползване на търговски площи, общински помещения и т.н. Тревожен обаче остава въпросът в какъв обем ще успее да се възстанови бизнеса и колко от гражданите, загубили работа, ще имат възможност да запазят статута си на изрядни данъкоплатци.

Само за първите месеци на годината за Кърджали намалението е със 4,7 млн. лв. Някои общини отчитат тревожен спад на приходите от 75% в сравнение с 2019 г. Независимо от резкия спад в приходите на общините, те не само поддържат без промяна целия пакет от публични услуги, които предлагат в нормални условия, но поемат и сериозна част от въвежданите противоепидемични мерки и дейности за социална подкрепа. В общинските бюджети няма средства за покриване на подобни разходи. Всяка една община независимо от своите финансови затруднения, продължава да бъде от институциите, които са на първа линия в борбата със заразата. Между 350 -700 000 лв. са разходите по прилагане на въведените изисквания за опазване на живота и здравето на хората в големи общини. Около 300 000 лв. е средния разход за областните градове, а  за малките общини - 20-50 000 лв.

Липсата на средства кара общините да преразглеждат бюджетите си и да редуцират инвестиционните програми. Нещо повече – общините са пряк работодател за повече от 36 000 души в цялата страна, чиито възнаграждения идват изцяло и само от собствените им приходи. Кметовете виждат своята отговорност не само към конкретните служители, но и към жителите на общината, защото експертния капацитет на повечето специалисти е изграждан с години.

През последните седмици в публичното пространство нееднократно бяха лансирани идеи отделни представители на бизнеса да бъдат освободени от плащане на местни данъци и такси. НСОРБ изрази своята тревога, че подобни подходи противопоставят гражданите и икономическите субекти, различни икономически субекти помежду им, изправят изрядните данъкоплатци срещу привилегированите. В своето обръщение към народните представители д-р Хасан Азис подчерта, че подобен подход заплашва да наруши баланса на обществената отговорност.

Кметът на община Троян Донка Михайлова го подкрепи, като изрази желанието на своите колеги да бъде постигнато единомислие с основните политически сили в българския парламент. „Считаме, че българските общини са в най-тежкото финансово положение от всички години на прехода и намираме за нелогично точно в този момент да се правят опити да се прокарат законопроекти,  които ще доведат до трайно намаляване на приходите в общинските бюджети“, подчерта тя и обърна внимание, че за кметовете са важни проблемите на всеки гражданин, но най-важното за местната власт е тя да има сили и средства да продължи основните си функции - да предоставя необходимите услуги на всички жители на общината. Натискът върху общинските бюджети пряко би довел до обедняване на българските граждани, подчерта тя, т. к. значителна част от дейностите се дофинансират с общински средства – това са детските градини, ясли, кухните за малки деца, част от социалните услуги. „Браним не своите интереси, а на нашите граждани, затова търсим подкрепа в битката за устойчивост на общините“ – заяви кметът на Троян.

„Изправени сме пред безпрецедентна ситуация“ – обърна внимание кметът на община Димитровград. „Държавата и местните власти трябва заедно да търсим начини за справяне с предизвикателствата, а не един за сметка на друг“, допълни той и подчерта, че като кметове, техен дълг е да алармират за проблемите и активно да участват в търсенето на решения. „В НСОРБ отдавна сме загърбили политическите си различия и работим в полза на нашите съграждани - в трудни ситуации това трябва да е водещ мотив на всички нива“ – призова Иво Димов.

Кметът на Кърджали Хасан Азис обърна внимание, че очакването на неговите колеги е в настоящия момент не да се говори за ограничаване на местните приходи, а съвместно да се търсят възможностите за разширяване спектъра от източници на приходи за общините.

Заместник-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов оцени инициативата на НСОРБ като навременна и необходима. Той сподели, че депутатите също с тревога следят случващото се в общините. „В ДПС имаме особена чувствителност към това, което се случва в местната власт. Вие сте властта, която е най-близо до хората, затова чуваемостта е важна“ – подчерта г-н Летифов. Той увери ръководството на НСОРБ, че неговите колеги ще се отнесат отговорно към поставените проблеми, повдигнатите въпроси ще бъдат разгледани на заседание на парламентарната група и ще бъдат обмислени възможните действия, с които народните представители да подкрепят общините.

Г-н Летифов изрази позицията на своята партия, че местната власт трябва да бъде във фокуса на подкрепа от страна на държавата, като за това да бъдат намерени подходящите механизми и ефектът от тази подкрепа да стане ясен за хората. Той обърна внимание, че в настоящата ситуация съществува риск популизмът да изиграе лоша шега и на местната власт, и на хората по места. „Темата за местните данъци и такси е съществена и заиграването в тази област е обезпокоително“, подчерта г-н Летифов и увери кметовете, че народните представители ще обсъдят проблема с необходимата отговорност.

НСОРБ в най-кратки срокове ще изпрати подробна информация за предложенията, които смята, че биха подпомогнали оперативността на общините в този труден момент. Мерките са съобразени с действащата бюджетна рамка и са съобразени с реалната ситуация.

„Епидемията създава условия да подходим по нов начин към комуникацията. Общините са на първа линия и за депутатите прекият контакт с кметовете е важен“ – подчерта заместник-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид. Той също обърна внимание, че пространството е отровено от популизъм. „За наше съжаление този популизъм лесно се умножава по безотговорността на политици, сектори, браншови организации, които ще искат да се харесат на някого или да подпомогнат някого. Ефектът ще рефлектира върху държавата и конкретните общини. Ние ще призовем силата на разума да не се залита по подобни предложения“ – увери кметовете г-н Хамид.

Той сподели с ръководството на НСОРБ своите наблюдения, че би било неразумно след подобна криза да се говори за намаляване на данъци и такси, още повече, че страната ни се слави с едни от най-ниските налози. „Не бихме си позволили да подкрепим решения, които ще ощетят системите за нормално функциониране на държавата. Държавата трябва да гарантира нормалното функциониране на системите и с остатъка да подпомага икономическите субекти“ – обобщи позицията на своята политическа партия депутата Хамид Хамид. Той изрази подкрепа за кметовете в разбирането им, че „наказвайки“ общините съществува реална опасност да бъдат наказани всички граждани, защото ще им бъде отнето правото на съвременни публични услуги.

Депутатите увериха ръководството на Сдружението на общините, че в предстоящите обсъждания на мерките след извънредното положение ролята на общините няма да бъде пренебрегната и ще търсят механизми за взаимодействие с всички политически сили по този въпрос.

Кметовете запознаха народните представители от ДПС със своята визия, че реализирането на значими инвестиционни проекти е възможност както за съживяване на бизнеса, така и за връщане към нормален ритъм на общините. Самите те споделиха надеждата си, че ще бъде рестартирана Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и запознаха депутатите с данни от проведеното от НСОРБ проучване сред гражданите, чиито домове са били обновени в първата вълна от програмата. В рамките на срещата бе постигнато съгласие, че важен фактор за възобновяване на програмата за енергийна ефективност е задълбочения анализ на причините за спиране на мярката, както и разработването на сериозни контролни механизми, които да не позволят в бъдеще да бъдат повторени дефектите, които бяха и в основата на спиране на санирането. Тази програма носи потенциала на антикризисна мярка, защото ангажира широк спектър от икономическите дейности и влияе благоприятно и върху гражданите – това е позицията на кметовете на общини. Те призоваха внимателно да се анализира възможността за съфинансиране от страна на гражданите, особено след подобна тежка социална криза. Според кметовете е важно програмата да разшири своя обхват като навлезе и в по-малките общини.

Към важните мерки за преодоляване на кризата в общинските финанси, кметовете включват и възможността на общините да бъде предоставен достъп до нисколихвено или безлихвено кредитиране. Подобен подход би позволил местните администрации да извършват по-бързо разплащанията към бизнеса за предоставени услуги и по този начин да подпомогнат икономическото възстановяване. Към народните представители те се обърнаха с молба за разбиране - да не бъде допускано запориране на сметки на общините, така както това е направено за граждани и юридически лица.

Народният представител Хамид Хамид обърна внимание, че във внесения от правителството  законопроект за мерките след края на извънредното положение, се предвижда удължаване на срока на забраната за налагане на запори и пое ангажимент да сондира със своите колеги възможността да общините този срок да бъде удължен до края на 2020 г.

Ръководството на НСОРБ изрази благодарност към народните представители за изразената подкрепа и за усещането, че в условия на криза местната власт и народните представители мислят в една посока – да бъдат подпомогнати гражданите.

Депутатите от ПГ на ДПС ще обсъдят предложението подобни срещи да се провеждат освен по конкретен повод, но и регулярно, защото така народните представители се запознават с редица проблеми на местната власт от първа ръка, а кметовете получават важен импулс в своята работа.