Утвърдени от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество образци на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

10.05.2018

1974

На 8 май на интернет страницата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) са публикувани утвърдени от КПКОНПИ образци на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Образците можете да изтеглите от следния линк: http://www.ciaf.government.bg/pages/view/deklaracija-198/

 

Допълнителна информация можете да намерите и в наше писмо, изпратено до кметовете и председателите на ОбС - ТУК

 

В писмото са посочени и телефони за връзка с КПКОНПИ, в случай на необходимост от съдействие при възникнали въпроси при попълването на декларациите.

 

Важно! Изменение на сроковете - вижте ТУК