Успешно приключиха обученията по проект от втория етап на записване

09.07.2018

886

От 2 до 6 юли се проведоха последните шест обучения от втория етап обучения в рамките на реализирания от НСОРБ проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, финансиран по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Информация за последните обучения по проекта, които предстоят да се проведат през месеците септември и началото на октомври, ще бъде публикувана в средата на м. август – в раздел “Новини” на интернет страницата на НСОРБ.