Управителният съвет на НСОРБ и новият здравен министър обсъдиха проблемите на общинското здравеопазване

31.07.2020

108

 

Конструктивно, делово и със заявка за ползотворно сътрудничество премина срещата вчера, по инициатива на новия министър на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. В офиса на НСОРБ той се срещна с представители на Сдружението: зам.-председателите на Управителния съвет – Донка Михайлова (кмет на Троян), Иво Димов (кмет на Димитровград), Хасан Азис (кмет на Кърджали), членовете на УС – д-р Емил Кабаиванов (кмет на Карлово), Ивайло Симеонов (кмет на Елин Пелин), Димитър Бръчков (кмет на Петрич), и председателите на две Постоянни комисии на НСОРБ – по здравеопазване и по местни финанси, бюджет и общинска собственост – д-р Дарин Димитров (кмет на Търговище) и Дончо Барбалов (зам.-кмет на Столична община).

В срещата участва и зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева.

В работата си ще следвам принципа да съгласувам с НСОРБ всички въпроси, касаещи общинските болници, тяхното финансиране или разпределение на средства за тях“, с тези думи започна разговора проф. Ангелов.

Представителите на сдружението изложиха основните въпроси, по които се надяват да получат подкрепа от министерството. В началото Донка Михайлова постави акцент върху работата на общинските болници в трудната ситуация на пандемия.

  • Колко от отпуснатите допълнително 250 млн. за здравеопазване до края на годината ще достигнат до общинските болници, за детско и училищно здравеопазване

Министър Ангелов: Те са по няколко пера: 126 млн. са за корекция на разходите по линия на НЗОК, от тях очакваме да получим среден ръст 10% на всички клиничните пътеки. Другата сума, която очакваме да влезе, са 6 млн., които ще бъдат добавени към средствата за болниците в труднодостъпни и отдалечени райони. От НСОРБ очакваме да каже дали запазваме досегашния принцип на разпределение.

  • Можем ли да получим уверение, че парите за общинските болници в труднодостъпни и отдалечени райони ще се запазят през 2021 г.?

Министър Ангелов: Амбицията ни е за догодина да запазим 30-те млн. финансиране, а допълнителните 6 млн., които сега даваме да бъдат дори увеличени. Това ще се реши на преговорите за Бюджет 2021.

  • Включени ли са общински болници в предвидените 9,5 млн. лв. за финансиране на лечебните заведения със структури по инфекциозни болести, в т.ч. и COVID-19.

Зам.-министър Начева: всички, които работят с НЗОК.

Министър Ангелов: Днес мина на първо четене в Парламентарната комисия по здравеопазване Законът за лечебните заведения. В него ще се добави текст за инфекциозните структури, ще променим Наредба 3 и там ще прилагаме принципа със 70% – средна величина от всички инфекциозни легна на територията на страната.

  • На какъв принцип ще бъдат предоставени на общинските болници тези 133 апарата за дихателна реанимация, които, според публикации в медиите, МЗ възнамерява за купи.

Министър Ангелов: имаме сключени договори, чакаме ги. Те ще бъдат само за общинските болници.

  • Ще има ли допълнителни средства и за комплексните онкологични центрове, които осигуряват диагностика, лечение, профилактика и психо-социална рехабилитация на пациенти с онкологични заболявания.

Ще бъдат увеличени пътеките. Но в общинските болници са клиничните пътеки с най-ниско ниво на компетентност и този ефект от 10% увеличение за всички, ще даде най-малко отражение в тях. Затова добавихме допълнителните 6 млн.

Зам.-председателят на УС на НСОРБ Донка Михайлова акцентира върху усилията на кметовете и на общинските съвети при обявяване на извънредното положение за осигуряване на средства, преустройване на отделения, извършване на строителни дейности. Общините предприеха много активни действия за привличане на дарения и истината е, че голяма част от тези дейности бяха извършени с дарения.

„Справихме се с инфраструктурата и подготовката на болниците, но остава изключително тежък проблем с медицинския стандарт за инфекциозни болести. Много общински болници не могат да се справят. На нас ни се иска да имаме един по-гъвкав модел на пренасочване на специалисти от едно болница в друга, на отделни места проблемът е тежък. Така стои въпросът и с инфраструктурата, където на места не може да бъде пригодена към изискванията“, каза тя.

Министър Ангелов: може да обсъдим възможност, както ще бъде в болницата в Добрич, да се зачита граждански договор с инфекционист. Не промяна в стандартите, а трябва да се търси компромисен вариант. Може би трябва с РЗОК да се търси решение случай по случай.

Министър Ангелов пое ангажимент да се търси вариант за регламентиране командироването на медицински специалисти в други лечебни заведения в кризисни ситуации.

На въпроса докъде стигна важният проект за Центровете за спешна медицинска помощ той съобщи, че се финализират обществените поръчки и до края на годината трябва да са избрани изпълнителите. Процедурата е стопирала заради кризата с пандемията.

Тук беше поставен и въпрос на общините от Софийска област за отделяне на София област от София град.

НСОРБ постави въпроса за финансиране тестването за Ковид-19 на хората от социалните услуги при изписване от болница и в случаите, когато са постъпили с друго заболяване. Така ще се намали рискът от евентуално пренасяне на заразата в социалните услуги.

НСОРБ пое ангажимент до десет дни да предостави бройката на хората в тези услуги и Министерството ще даде отговор.

Засегнат беше и въпрос, който засяга всички работещи в системата на детските градини и училищата, както и всички родители – как ще започне новата учебна година и кога ще има указания, за да се подготвят навреме.

Министърът отговори, че по този въпрос работи междуведомствена работна група. Трябва да се вземат решения не само за формулата, по която ще започне новата година, но и конкретните противоепидемични мерки. Трябва да има решение как да се изолират потоците ученици от различни класове, кои деца да се карантинират при регистриран случай на зараза с Ковид-19 – целите класове, целия етажа или отделни групи, как ще се излиза в междучасие и т.н., за да се гарантира сигурността на децата и учениците и спокойствието на родителите. Решение се очаква до края на август.

На Портала за обществени консултации е публикувана Проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (повече на стр. 11)

Беше коментирано и договаряне на основни месечни работни заплати с Колективния трудов договор, за които не е осигурено финансиране по стандарт и не оценяват добавките за прослужено време.

Зам.-председателят на УС на НСОРБ Иво Димов представи предложенията на Сдружението за промени в Бюджет 2021. Той предложи да се направи специална среща с министъра по тези теми, която бе договорена за септември.