Управителният съвет на НСОРБ: „Приоритетната ни задача е подобряване на бюджетната рамка за общините за 2018 г.“

18.05.2017

2456

До края на м. юни да се проведат индивидуални срещи с ключовите за общините министри – това реши на вчерашното си заседание Управителният съвет на НСОРБ. Една от тях вече е факт – на 17 май председателят на УС Даниел Панов обсъди четири приоритетни проблема с министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Ненков. В близките седмици ще се търсят отговори на неотложни общински въпроси и с министрите на образованието и науката, на здравеопазването, на труда и социалната политика, на председателството на ЕС, на европейските фондове и други.

УС отбеляза, че от първостепенна важност е дискусията с министъра на финансите, на която ще бъдат представени предложенията за подобряване на параметрите, заложени в приетите от МС средносрочна бюджетна прогноза (2018 – 2020) и размери на разходните стандарти за 2018 г. Управителният съвет изрази тревогата си от „замразяването“ на стандарта за общинска администрация на нивата от 2017 г. при предвиден размер на минималната работна заплата от 510 лв. Сериозни аргументи бяха споделени и за необходимостта от допълнителни средства за изравнителната и капиталова субсидии. Очаква се на предстоящата среща на финансистите от общините тези предложения да бъдат допълнително аргументирани. Подобрения ще се търсят и по други параметри на проектобюджета за следващата година.

Сред основните проблеми, на които ще се търсят решения на срещите с министрите, са и осигуряване на възможности за изпълнение на подписаните на национално ниво Колективни трудови договори за заетите в образованието и здравеопазването, подобряване състоянието на общинското здравеопазване и социални услуги, промяна в модела на делегираните бюджети на училищата, ускоряване на оценката и договарянето на европейски проекти и други. Нерешените на ниво министерства въпроси, ще бъдат поставени на вниманието на министър-председателя и лидерите на партиите от управляващата коалиция, на които ще бъде предложено и сключване на партньорско споразумение. Дискусии по важни за общините законодателни инициативи ще се проведат и с ресорните парламентарни комисии.

В рамките на провелото се в Благоевград заседание УС реши да се подготви пакет от мерки за намаляване на административната тежест в комуникацията между общините и министерствата, която вече придобива заплашителни размери. Предложенията ще бъдат внесени за обсъждане от Съвета за административна реформа.