Указания

05.04.2019

223

От 1 март до 30 април е отворена кампания за набиране на кандидатури за присъединяване към Глобалната мрежата на ЮНЕСКО на учещите градове. ЮНЕСКО подкрепя и подобрява практиката на учене през целия живот в градовете, като насърчава диалога относно политиките и обучението на връстници между градовете-членки; създаване на връзки; насърчаване на партньорства; осигуряване на развитие на капацитет; и разработване на инструменти за насърчаване и признаване на напредъка, постигнат в изграждането на градове за обучение. Според регламента Националната Комисия на ЮНЕСКО, за една година, може да одобрява кандидатури до три града от една държава за участие в мрежата. При напредък и постигнати резултати, можете да участвате и за голямата награда за учещ град, която се присъжда на всеки две години. Комисиятата определя града на ученето като град, който, ефективно мобилизира ресурсите си във всеки сектор за насърчаване на приобщаващото обучение от основното до висшето образование; съживява ученето в семейства и общности; улеснява ученето за и на работното място; разширява използването на модерни технологии за обучение; повишава качеството и високите постижения в обучението; и насърчава култура на учене през целия живот. По този начин градът подобрява индивидуалните права и социалното приобщаване, икономическото развитие и културното благоденствие и устойчивото развитие на своите граждани.Кандидатстването за членство е без такса и се осъществява, чрез попълване от кмета на съответния град или упълномощен представител на града на електронен формуляр изпратен до 30 април 2019 г. по е-мейл (learingcities@unesco.org) за одобрение от Националната Комисия на ЮНЕСКО. Подробна информация за концепцията и условията за участие можете да намерите на следния сайт: (http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities)