Указания за посещение на деца в детски ясли и градини

24.07.2020

372

В НСОРБ получихме информация, във връзка с посещенията на деца в ясли и детски градини, от гл. държавен здравен инспектор. Можете да се запознаете подробно с писмото тук

Документи

ДатаФайл
24.07.2020 Писмо