Указания на МОН за провеждане на допълнително обучение в институциите от системата на предучилищното и училищното образование

01.06.2020

219

МОН разпространи указания за директорите на ЦПЛР, които следва да създадат организация за провеждане на занимания с децата и учениците, които по различни причини не са били обхванати в процеса на обучение от разстояние в електронна среда.

Писмото на министъра на образованието и подробните указания можете да видите в прикачените файлове.