Удължава се срокът за кандидатстване по Целевата програма за топлия обяд

27.08.2020

248

От 8 септември на 30 септември се удължава срокът за кандидатстване по Целевата програма за топлия обяд. Удължаването е по предложение на ръководството на НСОРБ, което на 24 август проведе среща с министъра на труда и социална политика https://www.namrb.org/socialnata-podkrepa-ostava-prioritet-nadezda-za-soliden-resurs-v-noviia-biudzet

То е съгласно Заповед на министъра на труда и социалната политика от 26 август https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/agentsiyata-za-sotsialno-podpomagane-publikuva-utvardena-ot-ministara-na-truda-i-sotsialnata-politika-tseleva-programa-topal-obyad-u-doma-v-usloviyata-na-izvanredna-situatsiya-2020-g

Общините, чиито договори по Целевата програма са приключили, могат да кандидатстват за ново включване в програмата, в периода 28 август- 17.00 часа на 30 септември 2020 г. Формуляр за кандидатстване се депозира в деловодната система на АСП или на електронна поща: ok@asp.government.bg

От МТСП информираха НСОРБ с нарочно писмо и, че за общините, които участват в Програмата, са осигурени средства за предоставяне на топъл обяд от националния бюджет, до края на годината. В допълнение с РМС №573/14.08.2020 г. за индикативното финансово разпределение по оперативни програми на очакваните допълнителни средствата от ЕС по инициативата React-EU, за насърчаване възстановяването от кризата в контекста на пандемията от Covid-19, е определен допълнителен ресурс от над 39 млн. лв. за ОП за храни и/или основно материално подпомагане. С този ресурс ще се осигури предоставянето на топъл обяд за още около една година, като АСП има готовност да стартира процедура по оперативната програма, незабавно след изясняване на параметрите на очакваното допълнително европейско финансиране.