Трета Национална среща на секретарите на общини

05.07.2018

481

От 4 до 6 юли  2018 г. в хотел „РИУ Правец“  се провежа Третата  национална среща на секретарите от общини. Форумът се организира с подкрепата и съдействието на община Правец, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин на проявата.

Близо 100 са е участниците в Срещата – освен секретари на общини, така също и широк кръг общински експерти с  професионален интерес и ангажименти по темите, включени в програмата.

Участие в Срещата ще вземат гости от институции, имащи отношение към отговорностите на местната администрация и оптимизиране на действията за усъвършенстване и модернизиране на управляваните публични услуги в интерес на гражданите и местния бизнес.

В събитието ще се включат представители на Министерски съвет,  Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Държавна агенция „Електронно управление”. Участие ще вземат също „Информационно обслужване“ АД, Софтуерна група „Акстър“ и „Имеон Софтуер“.