Традиционното обучение „Подготовка на общинските бюджети 2019” ще се проведе на 17 и 18 декември в София

21.11.2018

458

Традиционното обучение „Подготовка на общинските бюджети 2019, което Сдружението и НСОРБ-Актив организират ежегодно, тази година ще се проведе на 17 и 18 декември в гр. София.

Датите на обучението са съобразени със сроковете за подготовка и приемане на общинските бюджети за 2019 година. Заявката за участие ще бъде само онлайн на сайта на НСОРБ-Актив http://budget.namrb-activ.org/ и ще бъде отворена за регистрация в края на седмицата.

По време на обучението участниците ще получат Консултативната разработка за съставяне и приемане на общинския бюджет, която НСОРБ подготвя всяка година.

Темите в програмата на обучението ще бъдат с фокус върху финансовата рамка за предстоящата година, подготовката на общинските бюджети и възможностите за намиране на по-добри и ефективни решения при разработването и изпълнението им. Обучението дава систематизирани новостите в нормативната уредба и извежда бюджетни практики, с което да се подскажат възможните антирискови мерки и действия за подобрение на финансовата стабилност в процеса на изпълнение на общинските бюджети следващата година.

Във форума участват широк кръг експерти и изборни лица от общините, ангажирани с управлението на местните финанси: финансисти, счетоводители и ръководители на общински приходни звена, представители на второстепенни разпоредители, кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и общински съветници.