ТГС ИНТЕРРЕГ - ИПА БЪЛГАРИЯ - СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ: Указания по изпълнението на европроектите във връзка с извънредното положение

16.03.2020

367

Управляващият орган препоръчва, когато ситуацията с епидемията COVID -19 се отразява на изпълнението на проект, да се предприемат подходящи мерки, като например: преглед на планираните дейности по проекта, за да се  прецени кои от тях могат да бъдат отложени за по-късна дата. Ако се налага дадено събитие да бъде отменено/отложено или ако партньорите/заинтересованите страни не могат да присъстват, поради посочените по-горе причини или други обосновани медицински състояния, се препоръчва обмисляне на възможности за алтернативни начини за провеждане – например видеоконференциите.

Поддържайте контакт със Съвместния секретариат относно всички промени, които епидемичната ситуация на COVID -19 може да предизвика във вашия проект.