ТГС ИНТЕРРЕГ- ИПА БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ: Указания по изпълнението на европроектите във връзка с извънредното положение

16.03.2020

375

Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег- ИПА България - Сърбия:

УО информира http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/news/informaciya-za-beneficierite-po-otnoshenie-na-nastoyashtata-situaciya-s-covid-19, че когато ситуацията с епидемията COVID -19 се отразява на изпълнението на проект, се препоръчва предприемането на подходящи мерки, като например: преглед на планираните дейности по проекта, за да се види какви дейности могат да бъдат отложени за по-късна дата. Ако се налага дадено събитие да бъде отменено/отложено или ако партньорите/заинтересованите страни не могат да присъстват, поради посочените по-горе причини или други обосновани медицински състояния, препоръчваме да обмислите заедно с участващите партньори възможностите за алтернативни начини за провеждане – например видеоконференциите са подходящ вариант, за свеждане до минимум въздействието върху работния план.

Поддържайте контакт със Съвместния секретариат относно всички промени, които епидемичната ситуация на COVID -19 може да предизвика във вашия проект.