Темите, обсъдени на днешното заседание на УС на НСОРБ

26.05.2020

342

На своето редовно заседание днес / 26.05.2020 г./ Управителният съвет на НСОРБ се запозна с данните от проведеното проучване сред общините за въздействието, което извънредните мерки за справяне с разпространението на COVID-19, са оказали върху финансовото състояние на общините. /Данните от проучването и анализа на експертите можете да видите на сайта на НСОРБ http://www.namrb.org/obshtchinskite-prichodi-sa-namaleli-s-povetche-ot-40-samo-za-perioda-mart-april-2020-g/.

Ръководството на НСОРБ обсъди ангажиментите на Сдружението в процеса на подготовката по отваряне на детските градини и ясли в страната и съвместната работа с експертите от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката. Обсъдени бяха и резултатите от проведената преди седмица видеоконферентна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заместник-министъра Николай Нанков и експерти, на която бяха обсъдени основни положения от разработвания в момента Закон за ВиК и възстановяването на дейността на Съвета по децентрализация.

Членовете на УС на НСОРБ дискутираха общата позиция на общините по проекта на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие и по концепция на нов на Закон за пещерите, както и Становище на НСОРБ по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на наредбата за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

На днешното си редовно заседание членовете на Управителния съвет гласуваха и обновяването на състава на делегацията на НСОРБ в Европейския комитет на регионите.

Представена бе и визията за ротационното председателство на Мрежата на асоциациите на общини от Югоизточна Европа (НАЛАС). НСОРБ е начело на организацията за период от една година – до април 2021 г. В рамките на този мандат обединението на асоциациите на местните власти от ЮИЕ ще бъде председателствано от Емануил Манолов - кмет на община Павликени.

Определени бяха представителите на НСОРБ в Съвета по регионална политика, в Координационния съвет по водите към министъра на околната среда и водите и в Консултативния съвет за насърчаване на малките и средни предприятия към министъра на икономиката. Информация за представителите на НСОРБ в националните консултативни органи е публикувана на сайта на НСОРБ, раздел „За нас“ / „Представители“.

Одобрен бе и персоналния състав на постоянните комисии на НСОРБ. Подробна информация за състава на комисиите ще бъде публикувана допълнително на интернет-страницата на Сдружението в раздел „За нас“ /“Органи на НСОРБ“.