Свободни места за обученията по проект през месеците май, юни и юли

02.05.2018

3036

 

Свободни места за участие в обучения по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги” за м. май, юни и юли 2018 г. можете да видите в списъка.

Важно! Има свободни места за обучителни модули "Превенция и действия при бедствия" - 28-30 май в Боровец и за "Обществен ред и сигурност" - 30 май - 1 юни в Боровец. За тези обучения, можете да запишете участие до 22 май на ел. адрес: m.yarovaya@namrb.org

 

 

Дати:Място на провеждане:Обучителен модул:
   
28-30 май 2018 гхотел „Рила”, к.к. Боровец„Превенция и действия при бедствия“
4-6 юни 2018 гДевин, хотел „Персенк“„Превенция и действия при бедствия“
11-13 юни 2018 гПловдив, хотел „Империал SPA”„Превенция и действия при бедствия“
18-20 юни 2018 гБанско, хотел „Регнум”„Превенция и действия при бедствия“
25-27 юни 2018 гхотел „Рила”, к.к. Боровец„Превенция и действия при бедствия“
   
30 май – 1 юни 2018 гхотел „Рила”, к.к. Боровец„Обществен ред и сигурност”
6-8 юни 2018 гДевин, хотел „Персенк“„Обществен ред и сигурност”
20-22 юни 2018 гБанско, хотел „Регнум”„Обществен ред и сигурност”
27-29 юни 2018 гхотел „Рила”, к.к. Боровец„Обществен ред и сигурност”
  
28-30 май 2018 гДевин, хотел „Персенк“„Образование”
11-13 юни 2018 гБанско, хотел „Регнум”„Образование”
25-27 юни 2018 гБанско, хотел „Регнум”„Образование”
2-4 юли 2018 гхотел „Рила”, к.к. Боровец„Образование”
   
30 май – 1 юни 2018 гДевин, хотел „Персенк“„Социални дейности”
6-8 юни 2018 гПловдив, хотел „Империал SPA”„Социални дейности”
13-15 юни 2018 гБанско, хотел „Регнум”„Социални дейности”
20-22 юни 2018 гВелинград, хотел „Свети Спас”„Социални дейности”
27-29 юни 2018 гБанско, хотел „Регнум”„Социални дейности”
4-6 юли 2018 гхотел „Рила”, к.к. Боровец„Социални дейности”
   
28-30 май 2018 гБанско, хотел „Регнум”„Управление на водите”
4-6 юни 2018 гВелинград, хотел „Свети Спас”„Управление на водите”
11-13 юни 2018 гхотел „Рила”, к.к. Боровец„Управление на водите”
18-20 юни 2018 гДевин, хотел „Персенк“„Управление на водите”
2-4 юли 2018 гБанско, хотел „Регнум”„Управление на водите”
   
30 май – 1 юни 2018 гБанско, хотел „Регнум”„Управление на отпадъците”
4-6 юли 2018 гБанско, хотел „Регнум”„Управление на отпадъците”

 

Заявка за участие можете да направите само, ако не сте записани и не сте участвали до момента в същия обучителен модул по проекта. При дублиране на заявки те няма да се зачитат.

Заявки се правят само онлайн, чрез посочения формуляр: https://goo.gl/forms/7fIAYRxTL6wMhWWg2

При изчерпване на местата за обучение за конкретна дата, в заявката не е активно записване за нея.

 

За въпроси и за промени при технически грешки в заявките молим да използвате САМО ел. адрес: m.yarovaya@namrb.org

 

Списъците с участниците в обучения през месец юни ще публикуваме поетапно от 17 май.