Становище по проект на ЗИД на ЗМДТ на основание на чл. 34, ал.1 от Устройствения правилник на МС.

07.06.2017

346

Становището на НСОРБ по проект на ЗИД на ЗМДТ на основание на чл. 34, ал.1 от Устройствения правилник на МС, можете да видите в раздел:  Позиция пред Централна власт/Становища по нормативни актове/Закони или ТУК.