Становище по проект на РМС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.

17.05.2017

228

Цели текст на становището можете да видите ТУК.