Становище по проект на ПМС за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки, в която се изменят и допълват ППЗОП и Устройствения правилник на АОП

11.01.2019

453

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки, в която се изменят и допълват Правилника за приложение на Закона за обществените поръчка (ППЗОП) и Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП): http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4009

С цел изготвяне на общо становище на НСОРБ ще очакваме Вашите коментари и бележки в срок до 25 януари 2019г. /петък/ на e-mail: namrb@namrb.org.

Повече информация може видите в раздел текущи приучвания или ТУК.