Становище на НСОРБ по проект на ЗИД на ЗМДТ, публикуван за обществена консултация по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА на интернет страницата на Министерство на финансите.

28.04.2017

227

Във връзка с публикувания за обществена консултация проект на ЗИД на ЗМДТ, НСОРБ проведе проучване сред общините, въз основа на което УС на НСОРБ одобри становище по законопроекта.

Целия текст становището по проект на ЗИД на ЗМДТ, изпратено до г-н Кирил Ананиев - министър на финансите, можете да намерите в раздел Позиция пред Централна власт/Становища по нормативни актове/Закони.