Становище на НСОРБ относно Мотивите за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на § 40 от ЗИД на ЗКПО, съгласно Указ № 259 на Президента на Република България, постъпил на 14.11.2018 г.

16.11.2018

660

Становище на НСОРБ относно Мотивите за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, съгласно Указ № 259 на Президента на Република България, постъпил на 14.11.2018 г. изпратихме до г-жа Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание.

Със становището ни можете да се запознаете в раздел "Позиция пред централната власт": https://www.namrb.org/poziciia-pred-centralna-vlast