Срокът за номинации за ежегодните награди на НСОРБ изтича на 7 септември

30.07.2018

700

И през 2018 г. НСОРБ ще продължи традицията за връчване на награди на активни в дейността на НСОРБ общини и общински изборни лица и служители, медии, дарители и организации, подкрепящи местните общности.

Наградите ще бъдат връчени в рамките на Годишната среща на местните власти, която ще се проведе на 1-3 октомври 2018 г..

Наградата „Община-реформатор” се връчва на голяма, средна и малка община с активно участие в работата на НСОРБ. Критериите за номиниране са:

  • Участие на представители на общината в работни групи, постоянни комисии и други инициативи на НСОРБ, насочени към защитата на общите интереси
  • Предоставени становища по промени на нормативни актове
  • Отговори на допитвания на НСОРБ

Номинациите се правят на основа обработката на информацията, събрана от базите- данни на НСОРБ в рамките на 1 година (септември 2017 – август 2018).

В таблицата можете да направите справка за етапните резултати от обработката и в случай на пропуски и несъответствия  да ни  информирате за това до 7 септември.

 

Напомняме Ви, че отново до 7 септември очакваме предложения за номинации за следните категории:

  1. Награда „Общински дарител” - личности, организации или фирми, направили значими дарения за Вашата община през 2018 г.
  2. Награда „Партньор на общините” - НПО или личности, оказали значима подкрепа за реализиране на общински приоритети през 2018 г.
  3. Награда „Активни граждани” - граждани, НПО, младежки парламенти или граждански съвети, които са предложили, разработили и внедрили за пръв път иновативна инициатива във Вашата община, която е приложима и в други общини.

Формуляр за номинации

Очакваме Вашите номинации на e-mail: namrb@namrb.org до 7 септември 2018 г.