СПЕШНО! НСОРБ събира информация от общините за патронажна подкрепа в условията на епидемиологична обстановка

17.03.2020

684

На 15 март Министерски съвет представи социално-икономическите мерки, които са предложени в първия етап от кризата с коронавируса.  Една от тях е свързана с осигуряването на допълнителни 20 млн. лв. от ОП РЧР, които ще бъдат на разположение на общините, за да подкрепят и да разширят обхвата на патронажната грижа, която изпълняват.

В тази връзка НСОРБ, съгласувано с Управляващия орган на ОПРЧР и МТСП, СПЕШНО събира информация за осигуряване на повече възможности за подкрепа на възрастните хора в общините във връзка с обявеното извънредно положение в страната, възникналата извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на цялата страна.

Резултатите от проучването ще бъдат предоставени на УО на ОПРЧР и МТСП, които планират да предоставят допълнителен финансов ресурс на общините за разширяване на капацитета на патронажната услуга.

Очакваме да попълните Вашите отговори в срок до 17 март, вторник (края на деня) он-лайн от тук: Линк или Линк

Предварително Ви благодарим за ангажираността и предложенията и за разбирането относно спешността и ситуацията.