Социалните услуги в общността в условията на извънредно положение

20.05.2020

346

Институтът по социални дейности и практики (https://www.sapibg.org/bg) публикува доклад от проучване на тема „Социалните услуги в общността в условията на извънредно положение”.

Проучването е проведено в периода 26 април – 6 май и изследва предизвикателствата пред социалната работа на терен с деца и семейства в риск в ситуацията на извънредно положение. Изследването е проведено чрез онлайн въпросник, който е изпратен до 113 дневни социални услуги в цялата страна, като са получени 119 отговора от различни специалисти. Методологията е разработена от екип от експерти от Катедра “Социална педагогика и социално дело” на СУ “Св.Кл.Охридски” и от Института по социални дейности и практики.

Целта на изследването е да проучи актуалните практики в социалните услуги и да очертае възможни препоръки за адаптиране на социалната работа към една бъдеща продължаваща ситуация на социална дистанция.

С пълния текст на анализа можете да се запознаете от прикачения файл.  

Документи