Семинар за новите възможности за финансиране на проекти за широколентов достъп на местните общности

30.08.2019

301

 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) със съдействието на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ към Европейската комисия и Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (European Broadband Competence Offices Network) организира  семинар на тема: „Механизъм за свързване на Европа 2 (CEF 2): Нови цифрови възможности“, който ще се проведе в гр. София на 5 септември 2019 г. (четвъртък) от 09:00 часа в Централния военен клуб (бул. „Цар Освободител“ № 7).

Министерството е институцията, която осъществява функциите на национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office - BCO). В тази връзка е ангажирано със запознаване и консултиране на всички заинтересовани страни, в това число институциите и големите телекомуникационни оператори, участващи в процеса на реализация на предстоящи инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп и насърчаване развитието на 5G. МТИТС популяризира широко и възможностите, които представя инициативата WiFi4EU и подкрепя представителите на местните общности за тяхното участие. След големия успех при кандидатстването на българските общини при първите два конкурса на инициативата за изграждане на безплатен обществен високоскоростен безжичен достъп до интернет в целия ЕС, министерството кани представители на всички общини за участие в семинара. На него ще бъдат представени новите възможности за финансиране, които са предвидени от Механизма за свързване на Европа 2 (МСЕ 2). До този момент по инициативата WiFi4EU, финансирана по МСЕ, 177 български общини са спечелили финансиране на стойност 2 655 000 евро. В първия конкурс от ноември миналата година бяха спечелени 114 ваучера, а от втория - от май тази година - 63. Към момента регистрирани на портала на инициативата са 242 български общини. Със спечелените ваучери в страната са обхванати 67% от българските общини.

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е програма, която подкрепя трансевропейските мрежи и инфраструктури в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. МСЕ 2 Цифровизация (CEF 2 Digital) предвижда бюджет от 3 милиарда евро за седемгодишния период 2021 - 2027 г. на програмата в различни приоритетни области за инвестиции в цифровата инфраструктура на ЕС. Тези инвестиции са от решаващо значение за цифровата трансформация на Европа, в това число развитие на 5G коридори покрай транспортни трасета, гигабит свързаност за социално-икономически двигатели, развиване на интелигентни общности, както и на ключови мрежи от стратегическа важност.

На срещата експерти от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ към Европейската комисия и Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (BCOs) ще представят новите възможности за финансиране на местните общности и ще отговорят на зададените въпроси.

За по-голяма оперативност, желаещите да участват в срещата следва да потвърдят участието си в срок до 4 септември 2019 г. на г-жа Христина Добрева - държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“ в МТИТС на имейл адрес: hdobreva@mtitc.government.bg и/или г-жа Калина Иванова - главен експерт в дирекция „Информационни технологии“ в МТИТС на имейл адрес: kgivanova@mtitc.government.bg.