Съвместно заседание на Постоянните комисии на НСОРБ по труда и социалната политика и по управление на европейските фондове

22.07.2019

187

На 22 и 23 юли 2019 г. (понеделник и вторник) в гр. Пловдив ще се проведат заседания на Постоянните комисии на НСОРБ по труда и социалната политика и управлението на европейските фондове.

С оглед спецификата на предвидените за дискусии теми, поканени за участие в заседанията са представители на всички общини.

На 22 юли във времевия диапазон от 14:00 ч. до 19:00 ч. всяка от комисиите ще проведе отделно свое заседание, съгласно приложения проект на дневен ред. В рамките му ще се разгледат и дискутират актуални въпроси от компетентността на комисиите.

Във вторник, 23 юли ще се състои общо заседание на двете комисии с начален час 09:30 ч., при следният дневен ред:

1.Възможности за финансиране на бъдещи общински проекти от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) за:

  • изграждане на общински капацитет за изпълнение на ангажименти в социалната сфера (Закон за социалните услуги, Закон за личната помощ и др.);
  • услуги за ранно детско развитие;
  • социално включване на уязвими групи;

2.Нов програмен период: Подготовка на програмите по ЕСФ+ за развитие на човешките ресурси и за храни и/или основно материално подпомагане.

Участие в заседанията потвърдиха от Централното координационно звено към Администрацията на Министерския съвет и от Управляващия орган на ОП Храни. Очакваме потвърждения и от Управляващия орган на ОП РЧР, Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт.

Разходите по участие в заседанията за хотелско настаняване и изхранване ще се покрият от НСОРБ. Пътните разноски се поемат от командироващата община.

Потвърждения за участие в заседанията очакваме до 17 юли чрез попълване на електронна заявка на https://forms.gle/woyx38QhYkUqZs966

В същия срок можете да посочите и допълнителни теми за включване в дневния ред на комисиите.

При необходимост от допълнителна информация, можете да се обръщате към секретарите на комисиите (Веселка Иванова, управление на европейските фондове: v.ivanova@namrb.org; Даниела Ушатова, труд и социална политика: d.ushatova@namrb.org ).

 

Актуален дневен ред можете да видите ТУК