С над 200 участници започна Националния форум на секретарите на общини

23.07.2019

737

Четвъртата национална среща на секретарите на общини започна днес с Национален форум – кръгла маса, организиран по предложение на Централната избирателна комисия към НСОРБ. Този съвместен панел от Събитието има за цел обсъждане на въпроси и предложения по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори.

Участниците в събитието са над 200 души, като основно са секретари на общини, директори на дирекции ГРАО, както и експерти, пряко ангажирани в организацията и провеждането на избори, така и с предоставянето на административни услуги.

Дискусията с членовете на Централната избирателна комисия бе след официалното откриване на Срещата от г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Сдружението и в нея участваха председателят й Стефка Стоева, зам. председателят - Кристина Стефанов, секретарят - Севинч Солакова, както и членовете на ЦИК - Александър Андреев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Емил Войнов, Ивайло Ивков.

Акцентите в първия ден на събитието бяха установените пропуски и изводи от произведените избори за членове на Европейки парламент; промените в Изборния кодекс след последните местни избори през 2015 г. и свързаните с това нови моменти в организационно-техническата подготовка на предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и кметове. Обсъдени бяха и ангажиментите и отговорностите на общините по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори.

Вторият ден от Срещата на секретарите ще продължи с още актуални теми, свързани с работата на общинската администрация:

  • Ангажименти на общините по предвидените мерки на актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление и на Пътната карта за нейното изпълнение;
  • Централизираните регистри, в които общините ще попълват свои данни;
  • Оигуряването на условия за предоставяне на електронни услуги и служебен обмен на информация между администрациите;
  • Платформата за достъп до обществена информация – функционалност и възможности;
  • Необходимите стъпки за актуализация на паролите за достъп до ИС „Единство 2“ на Нотариалната камара след произвеждането на местните избори.

Дискусионните форуми ще бъдат с участието на Николай Минев, директор дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ и Ради Куртев, експерт в дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“, ДАЕУ. В събитието ще се включат също Мария Цанкова, Ваня Новакова и Емилия Александрова, държавни експерти в  дирекция „Модернизация на администрацията“, АМС и Венцеслав Кожухаров, експерт „Електронно управление“, НСОРБ.