Регионалният форум за избор на представители на общините от Северозападен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие ще се проведе на 17 септември

11.09.2020

191

На 17 септември 2020 г., (четвъртък) от 10.30 до 16.30 ч. в гр. София, хотел „Маринела“, зала „София“, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) организира Регионален форум за избор на представители на общините от Северозападен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие (РСР). За участие във форума са поканени кметовете на всички 51 общини от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен

Поканите можете да видите и изтеглите от: https://www.namrb.org/regionalni-saveti-za-razvitie-integriran-teritorialen-plan?&pg=2

Регионалният съвет за развитие има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие НСОРБ организира при пълна прозрачност процедурата за избор на представителите на общините в РСР.

Местните власти в Северозападен район за планиране ще имат 11 представители в Регионалния съвет за развитие.