Публичните инвестиции са шанс за общините и бизнеса, смятат депутатите от БСП за България

05.05.2020

124

Председателят на ПГ на БСП за България Корнелия Нинова, заместник-председателят на НС Кристиян Вигенин, почти цялото ръководство на парламентарната група и депутати - Манол Генов, Христо Проданов, Филип Попов,  Георги Свиленски, Весела Лечева, Ирена Анастасова и други взеха участие в дискусия по проблемите на местните власти в условията на извънредното положение, инициирана от УС на НСОРБ.

Във видеодискусията участваха тримата заместник-председатели на УС: Иво Димов / кмет на община Димитровград/, Донка Михайлова /кмет на община Троян/ и Хасан Азис /кмет на община Кърджали/, както и членът на УС и кмет на община Елин Пелин Ивайло Симеонов и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

„Провокирахме тази среща, водени от тревогата за финансовото състояние на общините, което се оказа значително по-тежко от това, което очаквахме“ – сподели кметът на Троян и очерта кръга от теми, които е важно да бъдат дискутирани с народните представители в този момент: заиграванията в публичното пространство с темата да не се плащат данъци и  пакета предложения в подкрепа на общините, изготвен от НСОРБ.

„Считаме, че  не е  справедливо общините да поемат негативите от икономическата криза и ако народните представители имат желание да освободят определени групи икономически субекти от плащане на местни данъци, загубите на общините би следвало да бъдат покрити с целева субсидия от държавата“ – изрази категоричното становище на своите колеги г-жа Донка Михайлова.

Само за първите 4 месеца на годината спадът на собствените приходи е между 30 и 70% в повечето общини. Въпреки това те продължават да предоставят услугите и да бъдат полезни в максимална степен на гражданите, а освен това поеха и значителни разходи, които не бяха планирани в бюджетите на общините: дезинфекция на публични пространства, осигуряване на необходимата социална дистанция за работата на администрацията, осигуряване на предпазни средства за служителите в риск, които са ангажирани с мащабните социални програми и др. Средно между 500 и 700 000 лв. са допълнителните разходи направени от общините за прилагане на противоепидемичните мерки, без да бъдат отчитани средствата, вложени в преустройство на общинските болници, където бяха осигурени близо 3 000 легла за стационарно лечение на пациенти с COVID-19.

Общините осигуряват и допълнителни средства за функциониране на второстепенните разпоредители в условията на криза. Именно затова кметовете считат, че не би било справедливо да се поставят условия, които допълнително натоварват общинските бюджети и търсят подкрепата и разбирането на народните представители.

В своето експозе кметът на Троян Донка Михайлова подчерта и друг важен аспект – общините осигуряват допълнителното финансиране, необходимо за нормалната работа и поносима цена на детските градини, яслите, домашния патронаж, млечната кухня. Оттеглянето на местните администрации от тази им социална функция би рефлектирало пряко върху значителна част от хората по места.

„Общините са изправени пред много сериозен риск да не могат да изпълняват задълженията си и това е свързано с намалената приходна част в почти всички общини“ – каза заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Димитровград Иво Димов. „Ние търсим подкрепата на всички народни представители за това, да не се допуска компенсациите за отделни икономически оператори да става за сметка на всички хора в общините“.

За повече от 36 000 общински служители в цялата страна, средствата за работни заплати и дължими осигуровки се изплащат от общинските бюджети. Много общини вече се изправят пред дилемата не дали да съкращават служители, а колко от експертите да освободят. Експертният капацитет в местната власт се изгражда с години и подобни крайни решения рефлектират върху цялостната дейност на администрацията.

„Кризата ни дава възможност да се вслушваме по-внимателно в проблемите“ – подчерта заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали Хасан Азис и обърна внимание на народните представители на факта, че общините, независимо от правилата на социална дистанция, останаха една от институциите, които от първия ден на извънредното положение е в непосредствен контакт с хората. „Местната власт остава адекватна на изискванията и в рамките на тази криза показа своя професионализъм, показа, че може да действа независимо от трудностите“ – подчерта той.

Проблемът с драстичното намаляване на приходите на общините е не само проблем на днешния ден, подчертаха кметовете, това е и проблем на следкризисния период и властите – местна, изпълнителна и законодателна, трябва да гледат отвъд хоризонта на проблемите.

Актуалният въпрос за общините вече е „как действаме след края на кризата“, подчертаха кметовете. Те са категорични, че борбата за запазване на източниците на приходи за местната власт не би трябвало да е актуален проблем. Важният въпрос, който предстои да бъде решен е как да бъдат увеличени постъпленията в местните бюджети, за да могат общините да поемат следващия удар – периодът на възстановяване.

Подкрепата за едни групи е кратковременна мярка, която нарушава обществения баланс и крие опасност от разпад на цялата система на управление – е категоричното мнение на кметовете. Именно в усилието си да разсеят слуховете, че задълженията към общината и държавата могат да не бъдат плащани, местната власт търси съдействието на депутатите.

Кметовете подкрепиха своята позиция с конкретни цифри за спада на общинските приходи в първите месеци на годината и изразиха опасенията си от невъзможността събираемостта на данъци и такси да достигне нивата на предходни години. Почти всички общини, в рамките на своите възможности, предприеха сериозни отстъпки в полза на бизнеса с ясното разбиране за важността на тази подкрепа, но тя трябва да бъде съобразена с конкретните условия, а не да носи императивния характер на правна норма.

"Поздравявам кметовете от всички партии, които предприеха спешни мерки с грижа за хората от общините им. Вие замразихте плащанията на общински наеми, отложихте дължимите местни данъци и такси, осигурихте предпазни средства и храна. Но общинските бюджети няма да издържат“ – каза председателя на ПГ „БСП за България“ Корнелия Нинова.

„Ние внесохме в НС предложение да се увеличат средствата от държавния бюджет към общините с 10 %. Това са 400 млн. лв., които са ви нужни в този тежък момент. Това предложение беше отхвърлено. Ще го направим отново. Кметовете също сте на първа линия в борбата с болестта и държавата е длъжна да ви помогне", заяви Корнелия Нинова.

"Считам, че за възстановяване на икономиката, държавата трябва да инвестира публични средства в инфраструктура. Предлагаме това да бъде ВИК сектора, който преди кризата показа, че е в тежко състояние. Това ще създаде и работни места в общината и ще реши много наболели въпроси за водоснабдяването на населението и осигуряване на напояване за земеделието" - добави Нинова.

Кметът на Троян Донка Михайлова подчерта, че в тази посока са и част от предложенията на НСОРБ, но те са насочени към инвестиции с по-краткосрочен ефект както за общините, така и за бизнеса и това е възстановяването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. „Това са средства, които минават през бизнеса, през осигурителната система, но достигат до всеки гражданин“, подчерта Д. Михайлова.

Иво Димов подчерта, че в настоящия момент е особено важно депутатите да не дават грешни послания, които да обезкуражават хората да плащат данъци. Усещането за нарушена социална справедливост много лесно може да се превърне във възпиращ фактор.

Кметовете изразиха своите опасения, че инвестициите във ВиК сектора, които по своята същност са стратегически важни, могат да дадат реален ефект в по-дългосрочен план и затова трябва да бъдат подкрепени и от мерки, за които общините разполагат с проектна готовност.

Pаместник-председателsj на УС на НСОРБ Хасан Азис подчерта, че кризата не засегна само един сектор, затова няма как да бъде преодоляна само с мярка, насочена към един конкретен сектор. Необходима е комплексна антикризисна програма с различни както по мащаб, така и по времеви параметри мерки. В тази програма трябва да намерят място както инвестициите в енергийна ефективност, така и тези във водния сектор, които в комплекс биха съживили икономиката за по-продължителен период.

Кметовете изразиха своята тревога от факта, че най-тежкият удар от кризата понасят хората, които губят работа, доходи и перспектива. В този контекст, общините са готови да се разделят с очакванията си за компенсация от страна на държавата във финансово изражение, но е важно държавата да вникне в необходимостта от запазване на общините в кондиция. В периоди на изпитания хората имат нужда както от силна държава и правителство, така  и от силна местна власт.

Народните представители от левицата изразиха готовност да продължат активния диалог с кметовете на общини в подобен формат и заедно да търсят адекватните принципи и обективните критерии за подкрепа на мерките в подкрепа на възстановяването на страната. Ръководството на НСОРБ запозна депутатите с пакета от мерки в подкрепа на общините, които ще бъдат обсъдени и от парламентарната група на БСП в Народното събрание. Депутатите изразиха ангажираност за подкрепа на възможността местната власт по-гъвкаво да управлява наличните финансови ресурси – отчисления по Закона за управление на отпадъците, неразходвани средства от други дейности и др.

Срещите с депутатите от левицата ще станат традиционни, като фокус на следващата дискусия ще бъдат проблемите на общинските болници.