Проведе се 43-то заседание на Националния съвет за закрила на детето

09.09.2020

118

След повече от половингодишна пауза, днес бе възстановена работата на Националния съвет за закрила на детето. Акцент на онлайн заседанието беше представянето на  актуални програми и проекти, насочени към децата и семействата. Калин Каменов, кмет на община Враца и член на УС на НСОРБ, представи част от подкрепящите мерки и инициативи на общините  в условията на извънредно положение и в отговор на кризата COVID-19.

Основни направления и приоритети в подкрепа на децата и семействата представиха МТСП, МВР, МВнР, Министерство на правосъдието, МОН, Национален център по обществено здраве и анализи към МЗ и УНИЦЕФ България. На следващото заседание на НСЗД своята работа и постижения ще представят неправителствените организации, работещи с и за децата и семействата в България.

Приветствие към членовете на съвета с пожелания за плодотворна работа в посока гарантиране правата на всички български деца отправиха Деница Сачева – министър на труда и социалната политика, Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма, и Славчо Атанасов – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 44-то Народно събрание.