Проучване сред общините - заявления за достъп до обществена информация

21.02.2020

322

Във връзка със зачестили случаи на постъпващи в общините еднотипни заявления за достъп до обществена информация, подадени от идентични заявители, НСОРБ разпространи до общините препоръки, свързани със спазването на разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация. Пълният текст на писмото можете да видите в прикачените документи.

С цел предприемане на адекватни действия по казуси, възникнали при прилагането на Закона за достъп до обществена информация, НСОРБ провежда проучване сред общините за получаваните в периода 2019 – 2020 г. заявления за достъп до обществена информация, предоставените отговори или решенията за отказ, както и последващите правни действия.

Анкетният образец можете да изтеглите от прикачените документи.