Проучване размера на ставките на местните данъци и такси за 2019 г

01.02.2019

384

В началото на всяка календарна година НСОРБ проучва определените от общините размери на ставките на местните данъци и такси за годината.

В тази връзка, и тази година ще Ви бъдем особено благодарни, ако в срок до 15.02.2019 г. ни изпратите в електронен формат попълнения образец. 

Цялата необходима информация можете да намерите в раздел "Проучвания сред общините" или ТУК.