Протокол за проведените консултации между Министерството на финансите и НСОРБ по проекта на Закон за държавния бюджет на РБ за 2020 г. в частта за общините

31.10.2019

458

Протокол за проведените консултации на основание чл. 77 от Закона за публичните финанси между Министерството на финансите и НСОРБ по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. в частта за общините можете да видите ТУК