Протокол от проведените консултации между Министерството на финансите и НСОРБ по проекта на Закон за държавния бюджет на РБългария за 2019 г., в частта за общините

29.10.2018

466

Протокол от проведените консултации на основание чл. 77 от Закона за публичните финанси между Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., в частта за общините можете да видите ТУК.