Промени във въведените Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01 юли 2020 г.

03.07.2020

6480

От Министерството на образованието и науката ни информираха за някои резултати от проведена работна среща с началниците на регионалните управления на образованието и със Синдиката на българските учители по актуални за системата на предучилищното и училищното образование въпроси.

Това са промените във въведените Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01 юли 2020 г.:

  • Заличава се следният текст: Посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 година.
  • Заличава се следният текст: Директорите на детски градини да осигурят работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи.
  • Добавя се нов текст: Когато в детската градина има две групи, в които посещаемостта на децата е под 8 в продължение на една работна седмица и няма постъпили заявления от други родители за подновяване на присъствието на децата им в детската градина, е допустимо групите да бъдат слети в една.
  • Заличава се следният текст: дезинфекция на помещенията се извършва поне четири пъти дневно.
  • Добавя се нов текст: дезинфекция на помещенията се извършва поне два пъти дневно, а в населените места, които са „огнища“ на разпространение на COVID-19, поне четири пъти дневно.

Актуализираните Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца можете да видите ТУК.