Промени в заповеди на министъра на здравеопазването

15.06.2020

249

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-337/13.06.2020г., с която отменя Заповед № РД-01-332/12.06.2020г. Новата заповед влиза в сила от 15 юни 2020г.  От понеделник, дискотеките, нощните клубове и пиано-баровете могат да възобновят дейността си. Изискването е да бъдат спазвани въведените в страната противоепидемични мерки.

Обръщаме внимание, че до 15 юни действаща остава Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г.

Със Заповед № РД-01-338/13.06.2020г. се отменя Заповед № РД-01-334/12.06.2020г. В заповедта се посочва, че пристигащите в България от Кралство Нидерландия, не подлежат на 14-дневна карантина.  Карантината остава за всички лица, които пристигат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия и Република Португалия, както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия, Босна и Херцеговина, и Черна гора. Това изменение се прави в издадена днес заповед на министъра на здравеопазването, която влиза в сила от 15 юни, понеделник.

Обръщаме внимание, че до 15 юни действаща остава Заповед № РД-01-314/04.06.2020 г.

С пълния текст на заповедите можете да се запознаете от прикачените файлове.