Приключват общинските проекти по грантова схема: „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на БПСЕС 2018”

18.06.2018

616

В изпълнение на Договор №04-Д-30/13.10.2017 г. с Министерство на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., НСОРБ проведе конкурс за финансиране на малки проекти по грантова схема: „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”. В резултат на процедурата бяха одобрени 93 проекта на общини.

Средствата бяха предоставени на общините от Министерството на финансите с Постановление №15 на МС от 1.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери за 2018 г. и ще се  отчитат в рамките на общинския бюджет съгласно Указание на МФ с Изх.№ О-6 от 14.02.2018 г.

Общините, получили финансиране по грантовата схема, следва да изпратят на НСОРБ информация по образец за изпълнението на проектите. Формулярът е изпратен на електронните пощи и може да бъде изтеглен и от страницата – Формуляр, както и Указания за неговото попълване.

Формулярът следва да бъде попълнен и изпратен до НСОРБ (на e-mail: m.nikolova@namrb.org) в срок до 6 юли 2018 г.