Приключи първият етап от конкурса за управител на НСОРБ – Актив ЕООД

19.12.2018

476

Определената от Управителния съвет на НСОРБ комисия за предварителен подбор на кандидатите по обявата за управител на търговско дружество „НСОРБ - Актив“, след проведеното заседание на 19 декември 2018 г., взе следното решение:

Допуска до следващ етап на конкурса – провеждане на интервю: Людмила Величкова.

Насрочва дата за провеждане на интервю с кандидата на 11 януари 2019 г. от 10:00ч. в офиса на НСОРБ, гр. София.