Президентът на Комитета на регионите на Европейския съюз се срещна с президента Радев и с членовете на УС на НСОРБ

06.06.2018

339

Днес от 15 ч. президентът Румен Радев прие на "Дондуков" 2 г-н Карл-Хайнц Ламберц – президент на Комитета на регионите на Европейския съюз и представители на НСОРБ. Г-н Ламберц беше придружен от началника и заместник-началника на кабинета си - г-н Жулиен де Риде и г-н Жан-Пол Бюфа. От страна на НСОРБ в срещата участваха председателят на УС и кмет на община Велико Търново г-н Даниел Панов, кметът на община Габрово и председател на българската делегация в Комитета на регионите г-жа Таня Христова и изпълнителният директор на Сдружението г-жа Силвия Георгиева. На срещата бяха обсъдени Многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 и Кохезионната политика на ЕС. 

По-късно, г-н Ламберц обсъди с членовете на УС на НСОРБ бъдещето на Европа и ролята на местните и регионалните власти в него. В работната среща, председателят и членовете на УС и КС на НСОРБ поставиха и актуални за общините и техните граждани въпроси.

След активната дискусия, заседанието на УС продължи с разглеждането на поставените в дневния ред въпроси. Допълнителна информация за решенията от заседанието можете да намерите в нашия Инфо-лист и в Електронния ни бюлетин от 8 юни.