Презентация за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

21.09.2017

259

На заседание на УС на НСОРБ на 20 септември, в присъствието и на членове на КС, министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС-2018, Лиляна Павлова представи проекта на Националната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Проектът е Програмата http://www.eu2018bg.bg/ е утвърден от Министерския съвет през м.юли. Предстои през м.декември да се приемат окончателните й текстове. В периода до края на октомври, Програмата ще бъде обсъдена с всички заинтересовани страни, социално-икономически партньори, НПО сектора. Обсъждания ще се проведат и на регионално ниво.

В презентацията на министъра са представени ключовите ни послания за: консенсус, конкурентноспособност и кохезия, както и приоритетите ни. Приложена е и информация за планираните в и извън България събития посветени на Председателството ни. Разяснени са комуникационните ни дейности по промотиране на Председателството и Културната му програма. Включена е и информация за предстоящата Грантова схема за подкрепа на общински проекти, която ще се реализира съвместно от НСОРБ и министерството. презентация