Препоръки от Министерството на транспорта за преразглеждане на разписанията

20.03.2020

225

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков изпрати писмо до писмо до областните управители и кметовете на общини с препоръки за преразглеждане на възложените превози на пътници по автобусните линии от републиканската, областните и общинските транспортни схеми, за периода на извънредното положение.

Пълният текст на писмото вижте в прикачения файл.