Три обучения за новите правила за възлагане на обществени поръчки

11.10.2019

608

В гр. София, на 10 и 11 октомври се проведе първото от трите обучения, които НСОРБ-Актив организира във връзка с новите правила за възлагане на обществени поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) и практическото прилагане на последните изменения в ЗОП . Негов лектор бе Милана Кривачка.

За другите две обучения регистрацията за участие продължава на сайта на НСОРБ-Актив, където ще намерите подробна информация с програмата, условията за участие и размера на таксите. Обученията ще се проведат, както следва: 

  • 17-18 октомври 2019 г., гр. Ловеч, хотел „Президиум Палас“, лектор Ивайло Стоянов. Краен срок за регистрация 15 октомври (вторник) на адрес: http://zop.namrb-activ.org/.
  • 7-8 ноември 2019 г., гр. Стара Загора, хотел „Мериан палас“, лектори Елена Димова и Александър Александров. Регистрацията е отворена до 5 ноември (вторник) на адрес: http://zop.namrb-activ.org/.