Предстояща информационна кампания за представяне на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки

14.09.2018

391

 

По информация от Агенцията, се очаква до края на м. септември новата електронна платформа за обществените поръчки да бъде инсталирана, след което предстои нейното тестване, с оглед установяване на годността й и отстраняване на евентуални дефекти.

Предвижда се веднага след приемането на новата нормативна база (ЗИД на ЗОП и ППЗОП) от Народното събрание и Министерския съвет да започне широка информационна кампания за представяне на електронната система. През този период всички възложители ще могат тестово и в реална среда се запознаят с пълните функционалности на платформа и подробните правила за бъдещото електронно възлагане.

Отчитайки сложността на процеса за преминаване по изцяло нов ред за възлагане, от АОП са набелязали редици мерки, които целят да се подготвят и улеснят възложителите и изпълнителите. На Портала за обществените поръчки ще бъдат публикувани подробни ръководства, както и кратки анимирани презентации и уроци на тема „Как се прави“, които подробно ще обяснят и онагледяват основните операции на потребителите. Също така, като функционалност на Платформата ще заработи и Център за обслужване на клиенти, който в рамките на работния ден ще предлага непосредствена помощ чрез конкретни указания за всяко едно възникнало затруднение. Ще бъдат организирани и множество обучения за възложителите, като за техните конкретни места и дати ще Ви информираме допълнително.

 

 

Писмото на НСОРБ и отговор от АОП можете да видите в раздел "Позиция пред централната власт".