Представители на НСОРБ се срещнаха с ръководството на МЗ

31.05.2017

187

Във връзка с Решение на УС на НСОРБ на 30 май 2017 г., се проведе среща с министъра на здравеопазването проф. Николай Петров, заместник-министрите – г-жа Лидия Нейчева, д-р Мирослав Ненков, Светлана Йорданова и началника на кабинета – г-жа Николина Сотирова. Участваха кметовете на общините Карлово, Елин Пелин и Търговище, управителят на общищинската болница в гр. Велики Прислав, зам. изпълнителният директор – Емил Савов и  експерт от НСОРБ.

Поставени бяха проблемите, пред които са изправени общинските лечебни заведения и се направиха предложения за промени свързани с увеличение на цените на клиничните пътеки и промяна в медицинските стандарти, както и въпроса за неизплатената от НЗОК надлимитна дейност. Допълнително бяха дадени аргументи по разминаването между клинични пътеки и стандарти, необходимостта от преразглеждане на методиката за разпределяне на средствата, както и излишното оскъпяване на медицинските дейности от изискванията в стандартите. Засегнати бяха и проблемите свързани с липсата на медицински кадри в общинските лечебни заведения.

Разгледана бе темата свързана с дейността на детските ясли, детското и училищно здравеопазване. Предложено бе и разработването на  нормативна база за реда и начина на предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги и стандарти за издръжката им.

Министърът прие предложението за съвместна работа с НСОРБ по въпросите, касаещи общинското здравеопазване.

Всички се обединиха около предложението на проф. Петров, да се помисли за стратегия за общинските болници, доколкото състоянието на същите е не само здравен, но и социален казус и оставянето им в конкурентна среда би довело до тяхното поетапно изчезване.