Председателите на асоциации на общини от ЕС дискутираха в Брюксел бъдещето на Европа

05.07.2018

419

Събитието се организира за първи път и дава възможност на членовете на Комитета на регионите и други високопоставени лидери на европейски градове и региони да споделят възгледите си относно някои от основните политики в дебата за Бъдещето на Европа.

Председателят на УС на НСОРБ. Даниел Панов заяви, че Европейският съюз е успешна инициатива в световен мащаб и в него европейците намират сигурност, стабилност и просперитет. Той обърна внимание и на проблемите, пред които властите и хората се изправят всекидневно - транспортната свързаност, качеството на околната среда, големия дял на живеещите в бедност, младежката безработица, сегрегираните групи от населението. Председателят на УС на Сдружението на общините в България изнесе данни, според които някои от регионите в Европа са 10 пъти по-бедни от други. Пряко засягат местните власти проблемите с интеграцията на мигрантите и преустановяването на практиката за незаконно навлизане в границите на Съюза. Визирайки държавите от Западните Балкани, Даниел Панов обърна внимание, че е необходимо на местно и регионално ниво да се обърне внимание на нечленуващите и потенциалните страни-кандидатки за членство в ЕС. Трябва да използваме всички наши инструменти, за да покажем на колегите ни, както и на гражданите на Западните Балкани, че не са сами, че на регионално и местно ниво имат безусловна подкрепа за укрепването на публичните си администрации и икономическо си развитие, акцентира председателят на УС на НСОРБ.

По-рано, през деня, Даниел Панов участва и в Кръгла маса за климатичните промени и представи позицията, че е необходимо да бъдат предприемани планирани, съгласувани, активни и устойчиви мерки за справяне с климатичните промени и свързаните с тях икономически, екологични и социални разходи. Той даде за пример разчети на експерти, които показват, че с едно инвестирано евро в превенция се избягват щети за шест евро.

По време на изказването си пред юбилейната пленарна сесия на Комитета на регионите председателят на НСОРБ благодари на Комитета за съвместните прояви, които бяха организирани в София в началото на месец юни в рамките на Българското председателство на Европейския съюз. В пленарното заседание участие взе цялата българска делегация в Комитета на регионите – кметовете на общините Габрово, Пещера, Сливен, Ловеч, Горна Оряховица, Монтана, Самуил, Гоце Делчев, Правец, Кърджали и общински съветник от Столична община.