Председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов: „Политиката не се прави само в Брюксел, а във всеки европейски регион, град и село”

07.06.2018

537

Работната среща на президента на Комитета на регионите Карл-Хайнц Ламберц с членовете на УС и КС, изпълнителния и зам.-изпълнителния директор, ръководители екипи и експерти от НСОРБ се проведе в София, на 6 юни 2018 г., преди редовното заседание на Управителния ни съвет.

По време на срещата Даниел Панов изложи някои от основните проблеми на местните власти. Българските общини са притеснени от приоритетите, условията и критериите на бъдещата кохезионна политика. От една страна силно ограничени ще бъдат възможностите за инвестиции в базова инфраструктура (пътища, водопроводи и др.), а от друга – съфинансирането от страна на общините се очаква да бъде не по-малко от 30%.

Вторият въпрос, бе свързан с постоянно завишаващите се европейски изисквания и стандарти. Председателят на УС информира, че българските общини все по-трудно осигуряват публични услуги, които да отговорят например на екологичните норми на Европейския съюз. В тази връзка той посочи, че местната власт ще разчита на подкрепата на Комитета на регионите – при приемане на нови изисквания, те да се съобразяват с реалните условия в отделните страни като за по-бедните региони се осигурява целенасочена подкрепа.

Г-н Панов сподели и за съществуващия в България дисбаланс между права и отговорности на общините. Припомнено бе, че местната власт в България отговаря за 70% от публичните услуги, които трябва да организира и предостави, с по-малко от 25% от публичните средства.

Четвъртият въпрос, който бе коментиран с екипа на Комитета за регионите бе за възможностите за по-добра синхронизация между отделните политики или т.нар. интегрирани инвестиции. Председателят на УС подчерта, че за целта трябва да се засили и междуобщинското сътрудничество. Стана ясно обаче, че подобен подход не е заложен в новия програмен период, който отново се планира на основата на секторни, а не на териториални политики.

Президентът на Комитета на регионите (КР) Карл-Хайнц Ламберц заяви пред УС на НСОРБ, че обща задача е европейските граждани да бъдат убедени, че Европейският съюз носи добавена стойност. Той подчерта, че България е важен геополитически партньор за ЕС със своята активност на Балканите и други съседни страни. Смятам, че политиката на ЕС трябва да е базирана на подкрепа за България в тясно сътрудничество с органите на местното самоуправление, каза Ламберц. Ние трябва да осигурим средства за изпълнението на нашите цели, тъй като сега се обсъжда следващата финансова рамка на Съюза. Европейската комисия предвижда вноската от отделните държави да бъде в размер на 1,14% от БВП на страната. Ние от Комитета искаме да е 1,3%, за да се намали негативното влияние на Брекзит, съобщи той. И е от особена важност да се постигне синхрон между всички инициативи в рамките на Съюза. Интегрираните инвестиции са ключов механизъм в това отношение, тъй като в основата на тази идея е към един обект да бъдат насочени различни финансови инструменти, обясни Ламберц.

По въпроса за децентрализацията той поясни, че е важно да се обменя информация между страните, общините и населените места в Европа, за да се познават и прилагат добрите практики.