Председателят на регионалната парламентарна комисия Искрен Веселинов очерта някои от успехите в законодателното сътрудничество с НСОРБ

14.07.2020

137

„Децентрализацията и драматичните разлики в регионалното развитие на страната са двата проблема, които продължават да стоят в този мандат“ – сподели пред членовете на постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм на НСОРБ Председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-ото Народно събрание Искрен Веселинов. Заедно със заместник-председателят на Парламента Емил Христов те взеха участие в първото за този мандат заседание на консултативно-експертния орган на НСОРБ.

Самият г-н Веселинов, като представител на местната власт и активно работи в аналогичните комисии на Сдружението в предходни мандати. Той сподели, че работата му в една от ключовите комисии на местната власт е била свързана с подготовката на действащия сега Закон за местното самоуправление и местната администрация и проучвания опит на други държави, аналитичната работа и дискусиите са формирали едно от най-важните качества за политика у него – готовността за диалог.

 „В Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, която всички наричат „комисията на общините“, най-важната наша задача, освен проблемите с устройството на територията, са именно да следим интересът на общините да бъде запазен“ – изтъкна Искрен Веселинов. Той подчерта, че депутатите полагат усилия във всеки законопроект да изгладят несъвършенствата, да намерят синхрон между целите на общините и тези на държавата.

Председателят на регионалната комисия подчерта, че темата за децентрализацията е ключ към разрешаването на много проблеми. Във времето, оставащо до края на парламентарния мандат, все още може диалогът да бъде провокиран и да бъде очертана рамката, в която следващото Народно събрание да позиционира сериозни перспективи за реална децентрализация. Господин Веселинов подчерта, че все още различията между регионите са значителни, независимо от усилията и финансите, които се влагат. Той подчерта, че в най-близко време предстои изграждането на няколко важни пътни артерии, без които бъдещото развитие на северна България би било обречено.

„На дневен ред, обаче, остават въпросите за планинските и пограничните райони – там работата тепърва предстои“ – подчерта председателят на регионалната парламентарна комисия и обърна внимание, че осигуряването на допълнителен финансов ресурс за общините е ключът към реалната децентрализация.

Г-н Веселинов обърна внимание на добрата съвместна работа с НСОРБ и даде за пример работата по Закона за извънредното положение и промените в Закона за здравето, макар, че на него и неговите колеги им се е наложило да работят в условията на „мъртво вълнение“, защото част от народните представители не са разбирали защо трябва да бъдат правени подобни „жестове“ на общините.

Като сериозно постижение Искрен Веселинов очерта работата по промените в Закона за регионалното развитие, където е дефинирана структурата, състава и функциите на бъдещите Регионални съвети за развитие. Именно с убедителните мотиви на депутатите от регионалната комисия и експертния екип на НСОРБ е била обоснована необходимостта сериозните решения за бъдещото развитие на регионите да бъде право на изборни лица, които носят реална отговорност.

Председателят на Парламентарната комисия по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление пожела успех на експертно-консултативния орган на НСОРБ и изрази готовността на народните представители да се вслушват повече в гласа на общините.